Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Περιοδικόν Φιλολογική Κύπρος, 1965», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 208-209