Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γ. Θέμελη, Το δίχτυ των ψυχών, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 211-212