Είστε εδώ

Περετζής Δημήτρης, «Ταπείνωσις», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 203-205