Είστε εδώ

Κλωνάρη Φαίη, «Αγάπη», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 205