Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Η ελληνική πεζογραφία της τελευταίας δεκαετίας», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 23-36