Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η ποίηση της τελευταίας δεκαετίας και η Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 13-22