Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Παν δώρημα τέλειον», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 263-267