Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η δεύτερη ελεγεία του Ντουίνο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 268-269