Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Σχέδιο Ι», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 220-224