Είστε εδώ

Κωσταβάρας Θανάσης, «Ο γάντζος», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 224