Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Γληνού, Ώρες σκηνής», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 141-142