Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κώστα Στεργιόπουλου, Ο Τέλλος Άγρας και το πνεύμα της παρακμής, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 142