Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Βασιλικό θέατρο, Φλωρεντινή Τραγωδία, Σαλώμη του Ουάιλδ, Γιάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν του Ίψεν», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 139-141