Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. (εξώφυλλο)