Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)