Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Αντρέα Καραντώνη, Το τρίτο στερέωμα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 378-379