Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Ένα ενύπνιο του Γ. Π.», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 256-267