Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Φωτοσκιάσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 251-255