Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Περιθώριο. 1. Μια μορφή μητρικής αγάπης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 36-39