Είστε εδώ

Τζιόλας Ελευθέριος, «Διαδρομή μοναχική», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 10