Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «In memoriam A. T. 2», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 405-406 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988), σ. 159-161