Είστε εδώ

Δεσφινιώτου Μελίνα, «Έχουν συσσωρευτεί», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 405-406 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988), σ. 173