Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Στην κόψη του καιρού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 15-19