Είστε εδώ

Schehadé Georges, «Δεκαέξη ποιήματα [I-XVI]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 12-14