Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Τάκη Βαρβιτσιώτη, Το χειμερινό ηλιοστάσιο, μαζύ με το Ξύλινο άλογο και το Αλφαβητάριο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 19 (Σεπτέμβριος 1956), σ. 782-784