Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1956, τεύχος 15

Dürer Albrecht, «Η Ανάσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 590

Νίντας Μπάμπης, «Τα γράμματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 591

Νίντας Μπάμπης, «Οι θωπείες», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 592

Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Η ποίηση του καιρού μας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 593-600

Κύρου Κλείτος, «Sidney Keyes, Ο ζεστός δρόμος», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 601

Keyes Sidney, «Ο ζεστός δρόμος», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 601-603

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ο γυμνός της νύχτας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 604-605

Γιοκαρίνη Κούλα, «Σκλάβοι», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 605

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Και πάλι για τη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 606-611

Gheon Henri, «Η ιερή μυΐγα (από τα Τρία αλγερινά ποιήματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 612

Gheon Henri, «Ο Μαραμπάθ (από τα Τρία αλγερινά ποιήματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 612-613

Gheon Henri, «Νύχτα γάμου (από τα Τρία αλγερινά ποιήματα)», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 613

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η μεγάλη Ιόλη. Απλή ιστορία σε τρεις θεατρικές πράξεις», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 614-623

Κουφόπουλος Τάκης, «Θητεία», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 624-627

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 628

Δέλιος Γιώργος, «Γιώργου Καφταντζή, 12 Μέρες, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 631

«Αλευροκυλινδρόμυλος Χατζηγιαννάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 633

«Ηλεκτρονικά», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 634

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 634

«Μέλισσα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 635

«Τεχνική Εταιρία ΕΜΚΑ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 636

«Ηλεκτρονικά Άγης Αλαβέρας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 636

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 636

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Καφές Bravo», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. (οπισθόφυλλο)

Θρύλος Άλκης, «Άδικα παράπονα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 628-631

Νησιώτης Βασίλης, «Μίλτου Σαχτούρη, Όταν σας μιλώ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 631-632

Νησιώτης Βασίλης, «Ζέφης Δαράκη, Φύση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 632

Νησιώτης Βασίλης, «Δημήτρη Δούκαρη, Τα πρόσωπα του Πύργου, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 632-633