Είστε εδώ

Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Η ποίηση του καιρού μας», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 593-600