Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Άδικα παράπονα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 628-631