Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Μίλτου Σαχτούρη, Όταν σας μιλώ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 15 (Μάιος 1956), σ. 631-632