Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Περιθώριο. Ο λογοτέχνης και ο τόπος», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 17-18 (Ιούλιος-Αύγουστος 1956), σ. 720-722