Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Τάκη Καρβέλη, Κατάθεση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 146-147 (Απρίλιος-Μάιος 1967), σ. 65