Είστε εδώ

Kafka Franz, «Χτίζοντας το Σινικό τείχος», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 510-516