Είστε εδώ

Γεραλής Γιώργος, «Αισθηματικά ελεγεία, IV», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 509