Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Η ποίηση της ποίησης», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 517-519