Είστε εδώ

Παυλίδης Νίκος, «[Απεργία τυπογράφων]», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 411