Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Το Γελέκι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 316-318