Είστε εδώ

Ζαρούκας Κώστας, «Επίκληση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 318