Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «[Dylan Thomas, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 316