Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Πέντε λυρικοί του εσωτερικού μύθου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 306-315