Είστε εδώ

Δικταίος Άρης, «Της μνήμης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 304-305