Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Τα είδωλα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 119-125