Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Ο μεγάλος φόβος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 118