Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ένα κεφάλαιο (από το ανέκδοτο μυθιστόρημα Πορεία)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 126-129