Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Οι άτυχοι άνθρωποι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 73-75