Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Μονόλογος του Φάουστ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 71-72