Είστε εδώ

Κομνηνός Παύλος Αγγέλου, «Γιώργου Ιωάννου, Ηλιοτρόπια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 293-294