Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ν. Ι. Σπυρόπουλου, Βελλεροφόντης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 43