Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Δημήτρη Γιάκου, Ο πρώτος νεκρός και άλλα διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 43