Είστε εδώ

«Μέλισσα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 44