Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 43